(+32) (0)15 30 87 00
info@roval.eu
Direct offerte opvragen

Over Roval > MVO

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen speerpunt in bedrijfsbeleid

Roval Aluminium heeft Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen prominent geïntegreerd in het bedrijfsbeleid. Samen met moederbedrijf Reynaers Aluminium verbindt Roval maatschappelijke betrokkenheid (People) en aandacht voor een gezonder milieu (Planet) integer en transparant met het economische succes (Profit) van het bedrijf en partners. Belangrijkste uitgangspunt in het MVO-beleid is de ambitie om jaarlijks de CO2-uitstoot terug te dringen.

Maatregelen om dat te bereiken worden vaak geïnitieerd door het Green Team dat in samenwerking met medewerkers en partners, ideeën uitwerkt tot concrete acties met tastbare en meetbare resultaten.

 

 

 

People

 

Veiligheid
Op het gebied van veiligheid, zowel van medewerkers als van partners doet Roval veel. De VCA- en KOMO-certificeringen zijn daarvan het tastbare bewijs. Dat geldt ook voor opleidingen voor medewerkers op het gebied van onder meer Arbo-zaken (VGWM) en veiligheid en gezondheid (BHV, EHBO en AED). Bovendien is Het Nieuwe Rijden geïntroduceerd, dat tot meer veiligheid op de weg leidt.

 

Mobiliteit

Het Nieuwe Rijden heeft ook een lager brandstofverbruik tot gevolg. Om die reden is er voor gekozen dat leasewagens minimaal categorie C hebben. Ook het stimuleren van medewerkers om vaker te carpoolen heeft een gunstig invloed op het brandstofverbruik. Dit heeft er onder meer toe geleid dat we met beide bedrijven een aanzienlijke brandstofbesparing hebben gerealiseerd. Daarnaast is ook het elektrisch rijden geïntroduceerd.

 

Opleidingen en welzijn

Om de kwaliteit van de dienstverlening te vergoten, investeert Roval in opleidingen van haar medewerkers (zoals opleidingen voor het besturen van de vorkheftruck, voor zetten en lassen en voor klantgerichtheidstraining) en in opleiding van klanten met betrekking tot de toepassing van producten en regelgevingen. De MVO-principes zijn ook terug te vinden in het welzijnsbeleid, waarin we aandacht hebben voor sociaal maatschappelijke doelen. Elk jaar organiseren Roval en Reynaers de jaarlijkse MVO-dag. Ook is veel aandacht besteed aan werkplekorganisatie, waarbij de gezondheid van de medewerkers centraal staat.

 

Planet

 

Energie
Het terugdringen van de CO2-uitstoot is een van de belangrijkste uitgangspunten van het MVO-beleid. Door het toepassen van bijvoorbeeld Groene Stroom in beide bedrijven is het energieverbruik fors teruggedrongen. Ook het gebruik van Groen Gas, zuinigere lichtinstallaties en koude- en warmteopslag (voor koeling in de zomer en verwarming in de winter) dragen bij aan het verbeteren van de CO2-footprint.

 

Transport
Door slimmere en efficiëntere transportroutes gaan we bewuster om met ons brandstofverbruik. Ook de introductie van de eerste Euro-6 vrachtwagen, die voldoet aan de strengste emissieniveaus, is een gevolg van onze MVO-doelstellingen. Hierdoor ontlasten we het milieu aanzienlijk.

 

Productie
Door met behulp van LEAN kritisch te kijken naar productieprocessen is met betrekking tot CO2-uitstoot veel bereikt. Betere en zuinigere machines, een efficiëntere productielijn, maar ook het digitaliseren van klantprocessen (zoals orderprocessing, klantenarchief, Electronic Ordering System, Electronic Data System en catalogue Online) zijn daar voorbeelden van.

 

Materiaalverbruik en afval
Met betrekking tot de beperking van materiaalverbruik en afval is de afgelopen jaren veel bereikt. Afval wordt gescheiden ingezameld, door dubbelzijdig en minder printen is het papierverbruik met 50% gereduceerd en is de hoeveelheid restafval door slimmere productiemethodes fors teruggebracht.

 

Profit

 

Samenwerking

De MVO-inspanningen zijn niet alleen goed voor de eigen organisatie, maar ook voor klanten. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Dat heeft ertoe geleid dat de lijnen naar architecten, aannemers en opdrachtgevers kort zijn met snellere en betere communicatie tot gevolg. Dat komt onder meer door digitalisering van de informatieoverdracht.

 

Kwaliteit
In alles wat Roval doet, ligt de focus op kwaliteit. LEAN-denken en -handelen is wezenlijk voor de bedrijfsvoering. Hierdoor is de kwaliteit van producten, producttoepassingen en dienstverlening toegenomen door slimmere productiemethodes en uitval juist is afgenomen. Een bewuste investering in klanttevredenheid.

 

Kostenverlaging
Slimmere transportroutes hebben niet alleen een positieve invloed op het milieu, maar ook op de transportkosten. Daling van kosten hebben is ook gerealiseerd door het gebruik van minder verpakkingsmateriaal, het gebruik van Groene Stroom, het optimaliseren van onze voorraad (een daling van 20%) en snellere doorlooptijden van de productie.

 

Onze ambities

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kent geen einddoel. Het is een proces, een ambitie, waar Roval samen met Reynaers continue de focus op heeft. MVO klinkt in alle bedrijfsprocessen door. Klimaatneutraal ondernemen is hierbij een inspirerende doelstelling. Daarnaast blijft Roval er naar streven om zoveel mogelijk gebruikt aluminium toe te passen in onderhoudsarme toepassingen. De aandacht blijft gericht in innovatieve en klimaatneutrale producten.


 

 

Zoeken op Roval

Volg ons op:
RRmovRGB TeamSite.jpg

 

MVO-dag 2019 Roval en Reynaers Aluminium

Sfeerimpressie van de MVO-dag 2019 Roval en Reynaers Aluminium 

Nu op www.roval.be
> Productie
© 2008 - 2019 www.roval.be - All rights reserved
All trademarks, slogans, text or logo representation used or refered to in this website are the property of their respective owners. Sitemap

Design: tableaux mediamakers