Missie en Waarden

Missie en Waarden

In alles wat we doen, klinken onze vier kernwaarden door: daring, caring, passionate en united. Ofwel: Gedurfd, betrokken, gepassioneerd en verbonden. Waarden die we delen met ons moederbedrijf Reynaers Aluminium en zusterbedrijf Forster. Met deze kernwaarden willen we benadrukken dat duurzaamheid en partnership prominent deel uitmaken van ons bedrijfsbeleid. Net zoals onze dienstverlening, die behalve betrekking heeft op onze aluminium bouwproducten ook gericht is op de kwaliteit van de relatie met al onze doelgroepen. Samenwerking is hiervan het stevig fundament: Together for better. Omdat we er van overtuigd zijn dat we samen veel meer kunnen bereiken dan als individuen. 


Wat betekenen de kernwaarden. Voor ons én voor onze doelgroepen?

Gedurfd: We kijken vooruit. Proactief. Soms voorbij de horizon. Om voortdurend te verbeteren. We geven invulling aan onze creativiteit en innoverend vermogen. Dat doen we met een open blik. We staan open voor feedback.

Betrokken: in ons beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is verankerd dat we zorg dragen voor onze medewerkers, partners, leveranciers, de samenleving en onze planeet. Hierbij past een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Omdat we het ook doen voor de generaties na ons.

Gepassioneerd: Alles wat we bij Roval doen, doen we vanuit een intrinsieke motivatie. Met veel enthousiasme, vastberadenheid en inspiratie. Ook voor anderen. Dat geeft ons energie. Met onze gepassioneerdheid weten we de grens telkens weer te verleggen. 

Verbonden: ‘Samen’ is het sleutelwoord in al onze activiteiten. We zijn ervan overtuigd dat samenwerking leidt tot betere kwaliteit, een mooiere wereld en meer rendement. Voor onze relaties. En voor onszelf. Door vanuit een inspirerende teamgeest te werken aan gemeenschappelijke doelen.